Kwaliteit en opbrengsten

Mondomijn wint de 3e plek bij de Onderwijsprijs Noord Brabant!


Tevredenheid
Op verschillende manieren brengen wij de tevredenheid in beeld. Ieder jaar vinden er tevredenheidsonderzoeken plaats voor ouders, kinderen en medewerkers. In 2015 hebben wij de tevredenheidsmeter geïntroduceerd bij ouders, die in een voortdurend proces feedback vraagt aan ouders van kinderen die gebruik maken van een continue pakket binnen Mondomijn.
verbetermeter website cijfer website

resultaat uit de verbetermeter, schaal 1 op 5

Resultaat tevredenheidsonderzoek juni 2018:
algemene tevredenheid door ouders beoordeeld met een 8,1

Resultaten
In onderstaand overzicht een beeld van de resultaten. Er is een score van 1 tot 5 gehanteerd, waar 1 het laagste is en 5 het hoogste resultaat. In deze tabel zijn alle kinderen meegenomen, ook de oudere kinderen die de onderwijsinspectie nog niet meetelt. Dit is omdat ze afkomstig zijn van een andere school en soms niet lang genoeg bij Mondomijn zitten om al objectief resultaten te meten. In Domijn 4, de groep kinderen van 9 tot 12 jaar is 96% van de kinderen overgestapt van een andere school naar Mondomijn. Voor heel Mondomijn betreft dit 69% van de kinderen.

Ook dit jaar hebben de kinderen van groep 8 weer de IEP eindtoets gemaakt. We delen de resultaten zoals u van ons gewend bent via de nieuwsbrief en de website. Dit jaar scoorden de gehele groep gemiddeld 78 punten en was het gemiddelde van onze landelijke scholengroep 79 punten. Omdat veel kinderen nog maar kort bij Mondomijn zitten worden deze berekeningen door de inspectie nog aangepast. Als de kinderen die in Domijn 4 zijn gestart bij Mondomijn niet meegeteld worden dan staat de gemiddelde score op 81. Tellen we alleen de kinderen die bij Mondomijn als kleuter zijn gestart dan scoren we 91 punten. Deze laatste groep is nog zo klein dat we hier nog geen conclusies aan durven te verbinden.

Uitstroom Voortgezet onderwijs
voortgezetonderwijs uitstroom

Critical friends
Bij Mondomijn nodigen we met regelmaat critical friends uit. Professionals die vanuit een bepaald gebied ons feedback kunnen geven, kritische vragen stellen en met ons meekijken. Zo heeft bijvoorbeeld Jos Castelijns, lector Eigentijds Beoordelen ons als critical friend geholpen in het proces om passender te toetsen. Ook de onderwijsinspectie nodigen we ieder kwartaal zelf uit. We presenteren onze meest recente ontwikkelingen en vragen daar aan de inspectie kritisch over mee te denken. Ook de kinderraad heeft een belangrijke rol. Ontwikkelingen die een direct effect hebben op het leerproces van kinderen, worden altijd getoetst bij de kinderraad. Zij denken mee om het makkelijker, fijner en passender te maken. Ook vertellen zij wat ze lastig vinden, niet goed werkt en welke andere ideeën zij daarover hebben. Zo proberen we onze blinde vlekken zo klein mogelijk te houden!

Mondomijn heeft het predicaat Excellente school!
Bij Mondomijn willen wij transparant en volgbaar zijn. We vinden het belangrijk dat de kwaliteit die we bieden voor iedereen meetbaar is. Binnen Mondomijn wordt het onderwijs beoordeeld door de onderwijsinspectie en de kinderopvang door de GGD. De HKZ-certificering (keurmerk kinderopvang) vindt plaats door middel van audits.

Jaarlijkse doelen
Kwaliteit bewaken en monitoren heeft binnen Mondomijn in een cyclisch proces onze continue aandacht. In ons Mondomijnplan worden jaarlijks doelen opgesteld voor alle aspecten in de organisatie. Deze doelen vormen de rode draad voor alle medewerkers van Mondomijn.

Tevredenheid en resultaten in beeld
Mondomijn hecht veel waarde aan de mening van kinderen, ouders en medewerkers. Via tevredenheidonderzoek en klantreacties brengen wij in beeld hoe iedereen over Mondomijn denkt. Ook resultaten van kinderen worden in beeld gebracht. Deze resultaten worden meegenomen in de kindontwikkelplannen. Ook worden op Mondomijn niveau (trend)analyses gemaakt naar aanleiding van alle toetsresultaten. In groep 8 nemen kinderen deel aan de eindtoets.

Groei
Iedere maand brengen wij de groei in beeld van Mondomijn. Twee keer per jaar brengen we de leerling populatie in beeld: de kenmerken van onze kinderen. Op dit moment bezoeken 450 kinderen Mondomijn en daarmee zitten we ook vol. Om deze reden opende 1 augustus 2018 Mondorijk haar deuren
!