Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vragen over uw kind: bij de mentor

Vragen over administratie zaken, aanmelden, wijzigingen, verlofaanvraag etc: bij het secretariaat, via info@mondomijn.nl en telefonisch 0492 662894

Vragen over de organisatie en inhoud in het Domijn of bij Mondomijn: bij de Domijnregisseurs.

Ja, de warme maaltijd is er voor kinderen vanaf 1 jaar. U kunt bij de mentor van uw kind aangeven graag gebruik te maken van de warme maaltijd service. Dit kan incidenteel en structureel.

Overweegt u uw kind aan te melden bij Mondomijn voor opvang of onderwijs, dan plannen we graag een oriëntatie met u in. We geven u een kijkje in de praktijk en kunnen vragen van uw kant beantwoorden. 

Voor beschikbaarheid wat betreft onze opvang en het continue-pakket kunt u terecht bij ons hoofdkantoor van Wij Zijn Jong (voorheen bekend als Korein Kinderplein). Zij zijn te bereiken op 040-2948940.

Bij de Domijnregisseurs en bij de directie. Wij horen graag wat u bezig houdt! Schroom niet en deel eventuele zorgen of klachten met ons. We lossen ze graag samen op. De volledige klachtenregeling vindt u in de Mondomijngids onder downloads.

In Domijn 2 bieden wij onderwijs en opvang aan kinderen van 3 tot 6 jaar. Dit betekent dat een 3-jarig kind bij Mondomijn al onderwijs kan volgen. Het kind wordt met een aantal andere 3-jarigen begeleid door een pedagogisch medewerker. Spelenderwijs maken 3-jarigen kennis met spel en leermaterialen, maar doen bijvoorbeeld ook mee met een muziekles of een beweegactiviteit. Ook voor de 3-jarige bieden wij een aanbod op maat. Is het kind al toe aan het leren van letters? Dan zorgen wij dat we deze ontwikkeling stimuleren.

In het onderwijs zijn er voor alle vakken kerndoelen vastgelegd. Dit zijn einddoelen per leerjaar, die kinderen moeten behalen. In leerlijnen wordt zichtbaar welke stappen kinderen zetten op weg naar de volgende doelen. De ontwikkeling van kinderen op sociaal en emotioneel gebied wordt weergegeven in ontwikkelingslijnen. Bij Mondomijn zijn deze ontwikkelingslijnen de leidraad. Toetsen en observaties beschouwen wij als meetinstrument om te kijken of doelstellingen zijn behaald, maar zijn geen doel op zich. Een methode of leermiddel is een hulpmiddel om doelen te oefenen. Methodes en leermiddelen kunnen per kind verschillen, afhankelijk wat het kind in leerbehoefte nodig heeft. De einddoelen zijn echter voor ieder kind hetzelfde.

Indien we op meerdere gebieden een vertraagde ontwikkeling zien verlengen we de periode in een Domijn van 3 naar 4 jaar. Kinderen herhalen dan niet de leerstof, maar kunnen in hun eigen tempo verder ontwikkelen. Uiteraard onderbouwen we een verlenging (of versnelling) met interventies en aangepaste doelstellingen in het kindontwikkelplan.

De aansluiting met het voortgezet onderwijs is prima, omdat wij net als iedere andere basisschool dezelfde einddoelen halen. De meerwaarde van onderwijs bij Mondomijn blijkt uit het gegeven dat kinderen een groot eigenaarschap voelen ten aanzien van hun eigen werk. Plannen, organiseren en samenwerken zijn competenties die kinderen aan het einde van hun schooltijd bij Mondomijn goed beheersen. Hier plukken ze op het Voortgezet Onderwijs de vruchten van.

Lees hier meer over in het Protocol hoofdluis.pdf.