Werken in domijnen

Werken in domijnen

Mondomijn heeft vier ‘Domijnen’. Het begrip Domijn is afgeleid van Mondomijn. Ieder Domijn bestaat uit een aantal professionals: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, vakdocenten, een teambegeleider en natuurlijk kinderen. Peggy van Ratingen is onze interim directeur. De Domijnen 1 en 2 worden aangestuurd door Kim Conrad (Teambegeleider 0-6). De Domijnen 3 en 4 worden aangestuurd door Esther Sanders (Teambegleider 6-12). Samen met Rosan Jansen als managementondersteuning, vormen zij het managementteam.

De Domijnen zijn ingericht voor de volgende leeftijdsgroepen:

Domijn 1: 0 tot en met 3 jaar
Domijn 2: 3 tot en met 6 jaar
Domijn 3: 6 tot en met 9 jaar
Domijn 4: 9 tot en met 12 jaar

Kinderen stromen dus niet perse door naar een volgend Domijn wanneer zij de leeftijd van bijvoorbeeld 6 jaar bereiken. We volgen het kind in zijn/haar ontwikkeling en kijken wat er nodig is voor hem/haar om door te stromen. Dit zijn niet altijd didactische ontwikkelingen maar ook sociale vaardigheden die nodig zijn om weer een nieuwe mate van zelfstandigheid aan te kunnen. 

Eigen mentor

Ieder kind bij Mondomijn heeft een eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en het contact met de ouder. De begeleiding van de kinderen vindt echter plaats in samenwerking met alle medewerkers van een Domijn. Iedere medewerker heeft zijn eigen expertise. Zo krijgt uw kind bij Mondomijn muziekles van een vakdocent en leert het dus zingen van iemand die dat zelf ook heel goed kan.

Programma op maat


Bij Mondomijn volgt ieder kind een individueel programma op maat. Dat betekent niet dat er geen groepsmomenten zijn. Ieder kind behoort tot een mentorgroep. In groepsverband starten we de dag op en vinden levenshoudings, muzikale, creatieve en sport- activiteiten plaats. Maar er is ook ruimte om bijvoorbeeld een individuele instructie te krijgen voor rekenen of spelling. We kijken voor ieder kind wat het beste past. Per dag is er een lunchmoment in de mentorkring en vindt er op het einde van de dag een reflectiekring plaats waarin in groepsverband met elkaar de werkperiode wordt geëvalueerd. Wat ging goed? Waar is hulp nodig? Hoe ging de samenwerking?