Werken in domijnen

Werken in domijnen

Mondomijn heeft vier ‘Domijnen’. Het begrip Domijn is afgeleid van Mondomijn. Ieder Domijn bestaat uit een aantal professionals: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, vakdocenten, een teambegeleider en natuurlijk kinderen. De Domijnen 1 en 2 worden aangestuurd door Heddy Senders (Teambegeleider 0-6). De Domijnen 3 en 4 worden aangestuurd door Fieke v/d Heuvel (Teambegleider 6-12). Samen met Joke Tillemans, directeur van Mondomijn vormen zij het managementteam. De Domijnen zijn ingericht voor de volgende leeftijdsgroepen:

Domijn 1: 0-3 jaar
Domijn 2: 3-6 jaar
Domijn 3: 6-9 jaar
Domijn 4: 9-12 jaar

Eigen mentor

Ieder kind bij Mondomijn heeft een eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en het contact met de ouder. De begeleiding van de kinderen vindt echter plaats in samenwerking met alle medewerkers van een Domijn. Iedere medewerker heeft zijn eigen expertise. Zo krijgt uw kind bij Mondomijn muziekles van een vakdocent en leert het dus zingen van iemand die dat zelf ook heel goed kan.

Programma op maat


Bij Mondomijn volgt ieder kind een individueel programma op maat. Dat betekent niet dat er geen groepsmomenten zijn. Ieder kind behoort tot een stamgroep. In groepsverband vinden muzikale, creatieve en sportactiviteiten plaats. Maar er is ook ruimte om bijvoorbeeld een individuele instructie te krijgen voor rekenen of spelling. We kijken voor ieder kind wat het beste past. Twee keer per dag is er een reflectiekring waarin de stamgroep met elkaar de werkperiode evalueert. Wat ging goed? Waar is hulp nodig? Hoe ging de samenwerking?