Buitenkring

BUITENKRING

In de linkjes bij het kopje Buitenkring leest u welke externe professionals aan Mondomijn verbonden zijn. Mogelijk heeft uw kind specifieke ondersteuning nodig. De professionals uit de buitenkring van Mondomijn bieden ondersteuning binnen Mondomijn gedurende de schooldag. Samen met de mentor dragen zij er zorg voor dat het aanbod een integraal onderdeel wordt van het Kindontwikkelplan van uw kind. Het overdragen van gegevens gebeurt na uw schriftelijke toestemming. U als ouder bent de opdrachtgever voor de extra ondersteuning van de buitenkring. De mogelijke kosten worden rechtstreeks aan u in rekening gebracht.

Voor meer informatie over de buitenkring: Folder Buitenkring