Interne opleiding

INTERNE OPLEIDING

Medewerkers maken het verschil! Wij vinden het belangrijk om een lerende organisatie te zijn. Dit betekent dat iedere medewerker bij Mondomijn scholing volgt intern en extern. Daarnaast nemen we deel aan wetenschappelijk onderzoek.

Coaching

Doordat wij met meerdere collega’s te gelijk samenwerken in een Domijn, zijn teamteaching, collegiale coaching en modelling belangrijke facetten in de dagelijkse organisatie. Binnen Mondomijn maakt iedere medewerker deel uit van een coachingstraject. Door middel van video interactie begeleiding brengen we in beeld hoe wij ons handelen nog beter kunnen afstemmen op de behoeften van het kind. In teambijeenkomsten geven we inhoud aan onze visie en maken we de vertaling naar de dagelijkse praktijk. Hoe willen wij vormgeven aan Mondomijn en wat vraagt dat van ons als medewerkers en bijvoorbeeld de inrichting van Mondomijn en keuzes voor leermiddelen is voortdurend onderwerp van gesprek.

MondoAcademy

Bij Mondomijn hebben we een MondoAcademy ingericht. In deze leerbijeenkomsten delen we kennis met elkaar! Nieuwe collega’s volgen in het eerste jaar alle academy’s die te maken hebben met de basis van het werken bij Mondomijn: van het opstellen van een Kindontwikkelplan, tot het inrichten van een krachtige leeromgeving. De MondoAcademy’s worden vaker ingericht na het afronden van onderzoek, zo delen we onze kennis over passend toetsen, gesprekken voeren met kinderen etc.

Expertteams

In een expertteam werk je als specialist samen. Zo is er een expertteam Taaldomijn, Rekendomijn, Kernconcepte, Kunstwerkplaats etc. De expertteams bepalen samen de doelen op basis van de onderzoeksvragen van Kernconcepten, richten gezamenlijk iedere 10 weken de betreffend ruimte (levensecht) in en doen samen onderzoek.

Kennis delen

Zo veel mogelijk proberen we onze kennis en ervaring te delen, zodat we niet allemaal samen hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn… Meer info hierover vind je bij ‘professionals- bezoekarrangementen’