Evenementenbureau

Evenementen-
bureau

Bij Mondomijn vragen we aan iedere ouder om een workshop te verzorgen voor de groep van zijn of haar kind. Deze workshop mag gaan over uw eigen passie, werk, hobby’s of andere interesses. Het Evenementenbueau inventariseert welke talenten ouders aanbieden en koppelt deze aan onderzoeksvragen van kinderen, aansluitend bij de thema’s van de Kernconcepten. Voorbeeld: Formulier workshop evenementenbureau ouders Binding

Sem-en-Morris.jpg