Montessori pedagogiek

Montessori pedagogiek

Mondomijn werkt op basis van wetenschappelijk onderzoek. Veel nieuwe inzichten over hoe kinderen leren hebben raakvlakken met de uitgangspunten van de pedagogiek van Maria Montessori en de positieve psychologie. Verschillende elementen hiervan zie je dan ook terug bij Mondomijn.

Maria Montessori beschrijft verschillende ontwikkelingsfasen bij kinderen. Door ons leeraanbod en ons handelen optimaal af te stemmen op de behoeften van kinderen komen wij tegemoet aan de ‘gevoelige periode’. In deze periode is het kind klaar om de volgende stap in ontwikkeling te zetten. Een dreumes die eindeloos oefent om te gaan staan, een kleuter die fanatiek zijn naam probeert te schrijven of een 7-jarige die vragen stelt over het ontstaan van de aarde. Juist deze ontwikkeling wordt bij Mondomijn gestimuleerd. Dit wordt ontwikkelingsgericht werken genoemd. Leren lezen begint bij ons dus niet de eerste dag in groep 3, maar op het moment dat uw kind hieraan toe is. En meestal is dat al veel eerder. De medewerkers van Mondomijn zijn erin gespecialiseerd om deze fases te herkennen en deze ontwikkeling optimaal te stimuleren door het aanbieden van bijpassend materiaal.

‘Help mij het zelf te doen’ is een passende uitspraak van Maria Montessori.