Innovatie en ontwikkeling

INNOVATIE EN ONTWIKKELING

Verbonden met wetenschap

Sinds enkele jaren zijn we een intensieve verbinding aangegaan met de wetenschap. Op dit moment hebben we ons verbonden aan de kennistafel Pact voor Kindcentra, samen met de volgende wetenschappers:
Ruben Fukkink, bijzonder hoogleraar Kinderopvang UVA, lector Pedagogiek HvA;
Pauline Slot, onderzoeker Educatie & Pedagogiek UU;
Guuske Ledoux en Annemiek Veen, directeur respectievelijk onderzoeker Kohnstamm
Instituut Amsterdam; Tom van Yperen, bijzonder hoogleraar zorg RUG en onderzoeker NJI;
Ron Scholte, bijzonder hoogleraar jeugdzorg Radboud universiteit.

In een traject van 3 jaar brengen we samen de volgende aspecten in beeld:
Wat maakt een kindcentrum een (inclusief) kindcentrum?
Wat is de opbrengst van kindcentra voor kinderen en ouders?
Van belang wordt geacht om succescriteria van kindcentra en onderliggende principes van onder andere inclusie, diversiteit en interprofessionele samenwerking in kaart te brengen, met als aandachtspunten: effecten op kinderen van een inclusieve aanpak; interprofessioneel werken als kwaliteitsimpuls voor alle betrokken professionals;

werkzame factoren die op te schalen zijn naar andere praktijken; werkzame factoren van (het opbouwen van) een doorgaande ontwikkellijn en inzicht in de
meerwaarde hiervan voor de (meervoudige talent-) ontwikkeling bij kinderen; merkbare en meetbare resultaten voor kinderen en gezinnen; Maatschappelijk rendement voor gemeenten en uitvoerende partijen.