Kwaliteit en opbrengsten

Kwaliteit en opbrengsten

Mondomijn heeft het predicaat Excellente school!

Op 20 januari 2020 heeft Mondomijn opnieuw het predicaat Excellente School gekregen voor de periode 2020-2022. Dit is een vervolg op het predicaat van 2015-2016. De jury is onder de indruk van de manier waarop Mondomijn onderwijs, opvang en zorg in één organisatie heeft vormgegeven en de manier waarop ze samen met leerlingen, ouders en de Buitenkring voor elke kind een persoonlijke leerroute realiseert. Mondormijn kan daarmee als voorbeeld dienen voor andere kindcentra en scholen. Wilt u de rest van het rapport lezen dan kunt u deze hier vinden. Juryrapport Excellente School

 Mondomijn-Excellente-school.jpeg

Jaarlijkse doelen

Kwaliteit bewaken en monitoren heeft binnen Mondomijn in een cyclisch proces onze continue aandacht. In ons Mondomijnplan worden jaarlijks doelen opgesteld voor alle aspecten in de organisatie. Deze doelen vormen de rode draad voor alle medewerkers van Mondomijn. Middels de ontwikkelcirkel van Mondomijn doorlopen we met al onze medewerkers steeds het proces door van fase naar fase, waarbij we onszelf kritische vragen stellen om de vervolgstappen voor onze toekomst nader te bepalen.

 Ontwikkelcirkel.jpg

Tevredenheid en resultaten in beeld

Mondomijn hecht veel waarde aan de mening van kinderen, ouders en medewerkers. Via tevredenheidsonderzoek en klantreacties brengen wij in beeld hoe iedereen over Mondomijn denkt. Ook resultaten van kinderen worden in beeld gebracht. Deze resultaten worden meegenomen in de kindontwikkelplannen. Ook worden op alle niveaus binnen Mondomijn (trend)analyses gemaakt naar aanleiding van alle toetsresultaten. In groep 8 nemen kinderen deel aan de IEP eindtoets.

Groei Iedere maand brengen wij de groei in beeld van Mondomijn. Twee keer per jaar brengen we de leerling populatie in beeld tijdens het maken van onze (trend)analyse. De kenmerken van onze kinderen staan dan weer centraal. Op dit moment bezoeken 500 kinderen Mondomijn en onze tweede vestiging Mondorijk.
 
Tevredenheid Op verschillende manieren brengen wij de tevredenheid in beeld. Ieder jaar vinden er tevredenheidsonderzoeken plaats voor ouders, kinderen of medewerkers. Vanaf 2015 hebben wij de tevredenheidsmeter geïntroduceerd bij ouders, die in een voortdurend proces feedback vraagt aan ouders van kinderen die gebruik maken van een continu pakket binnen Mondomijn. We onderzoeken momenteel of we deze verbetermeter ook passend kunnen inzetten voor ouders, die gebruik maken van een basispakket van Mondomijn (alleen onderwijs).

 Cirkel-site.png

De oudertevredenheid is beoordeeld met een 8,8

Resultaten

Voor de meest recente resultaten verwijzen wij u naar het koersplan en jaarverslag.

Critical friends Bij Mondomijn nodigen we met regelmaat critical friends uit. Dit zijn professionals, die vanuit een bepaald expertise gebied feedback kunnen geven, kritische vragen stellen en met ons meekijken. Zo heeft bijvoorbeeld Jos Castelijns, lector Eigentijds Beoordelen ons als critical friend geholpen in het proces om passender te toetsen. Ook de onderwijsinspectie nodigen we ieder kwartaal zelf uit om mee te kijken en mee te beoordelen. We presenteren onze meest recente ontwikkelingen en vragen daar aan de inspectie kritisch over mee te denken, ook als het gaat om de landelijke ontwikkelingen.

De kinderraad heeft een belangrijke rol op Mondomijn. Ontwikkelingen die een direct effect hebben op het leerproces van kinderen, worden altijd getoetst bij de kinderraad. Zij denken mee om het makkelijker, fijner en passender te maken. Ook vertellen zij wat ze lastig vinden, niet goed werkt en welke andere ideeën zij daarover hebben. Zo proberen we onze blinde vlekken zo klein mogelijk te houden en alle kinderen te betrekken in het meedenkproces middels onze kinderraad!