Voor 0 tot 18 jaar

VOOR 0 TOT 18 JAAR

Bij Mondomijn zijn kinderen welkom vanaf 3 maanden tot 13 jaar. Op korte termijn bieden we een aanbod tot 18 jaar!

In 1 doorgaande lijn begeleiden we de kinderen vanuit 1 visie en 1 pedagogische aanpak. Kinderen van 1 jaar profiteren al van het aanbod van onze vakdocenten voor muziek en sport en spel. Ook bieden we bijvoorbeeld Engels vanaf 3 jaar. Alle kinderen worden begeleid door een team van leerkrachten, pedagogen en vakleerkrachten. Voor ieder kind maken we een programma op maat.

Bent u zwanger en wilt u een keer een kijkje komen nemen bij Mondomijn? Neem dan contact op via info@mondomijn.nl. We nodigen u graag uit om vrijblijvend kennis te komen maken! U kunt bij Mondomijn ook terecht voor flexibele pakketten, ook vanaf 1 dagdeel is opvang van uw baby mogelijk.

Wil je meer weten, neem dan een kijkje op bijvoorbeeld:

Mondomijn tot 18 jaar

De afgelopen twee jaar hebben we op verzoek van heel veel kinderen en ouders van Mondomijn de mogelijkheid onderzocht om Mondomijn een vervolg te geven tot 18 jaar! Een initiatief waar boven verwachting veel animo voor blijkt. Bijna dagelijks ontvangen we berichtjes of kinderen al kunnen worden ingeschreven. Zo ver is het helaas nog niet. We hebben de afgelopen twee jaar wel al veel concrete stappen gezet. Er is een onderwijskundig ontwerp gemaakt, we weten hoe Mondomijn van 12 tot 18 jaar eruit gaat zien. We hebben in beeld welke professionals we daarvoor nodig hebben en we hebben inmiddels ook een grote groep belangstellenden hiervoor beschikbaar. We hebben uitgezocht welke regelgeving van belang is, hoe examenroutes lopen en hoe we schotten tussen primair en voortgezet onderwijs kunnen wegnemen. De komende periode moeten er nog een paar stappen genomen worden, we houden u daar graag van op de hoogte.

Ter inspiratie delen wij alvast met u het gemaakte visiedocument:

Visiedocument Mondomijn 0-18