Kindontwikkel-gesprek

KINDONTWIKKEL- GESPREK

Wij beschouwen ouders als de experts op het gebied van het kind. Want niemand kent uw kind zo goed als u. Daarom gaan we graag met u in gesprek over wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om daar tijd voor te nemen.

Kindontwikkelgesprek

In het gesprek zijn beide ouders en de mentor van het kind aanwezig. Samen met het kind bespreken we het Kindontwikkelplan. Hij of zij kijkt samen met de mentor naar de doelen die centraal staan en op welke wijze we denken deze samen te gaan halen. Tijdens het gesprek stemmen kind en mentor de koers af met  beide ouders.

Periode

In de maand dat uw kind jarig is en een half jaar daarna wordt er een Kindontwikkelplan opgesteld. De korte termijn doelen worden tussentijds steeds aangepast.  Als het Kindontwikkelplan wordt gemaakt wordt er ook een Kindverslag geschreven. Wij vragen ouders ook een gedeelte van dit verslag te schrijven. Daarover gaan we graag samen in gesprek om een zo compeet mogelijk beeld te vormen.