Opvoedondersteuner

GEZINS EN JONGERENCOACH

Een initiatief van de gemeente Helmond:

Beste ouders en kinderen,

Graag willen wij ons aan jullie voorstellen.

Wij zijn het aanmeldteam van de gezins- en jongerencoaches voor de gemeente Helmond. Vanaf nu zijn wij het eerste aanspreekpunt namens alle gezins- en jongerencoaches van de gemeente Helmond. 
U kunt bij de gezins- en jongerencoaches terecht met al uw vragen over opvoeden, opgroeien en gedrag over kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar. Vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op slapen, eten, regels, het bevorderen van wenselijk gedrag, uw kind nieuwe vaardigheden aanleren, omgaan met ongewenst gedrag, het versterken van de band of communicatie tussen ouders en kind, zelfstandig wonen etc.

Het uitgangspunt van de gezins- en jongerencoaches is dat wij werken vanuit uw vraag, wensen en mogelijkheden.

Wij werken op de volgende manier:

·         U neemt contact op met het aanmeldteam. Dit kan telefonisch of via de mail. Wanneer u een informatieve vraag heeft zullen wij deze voor u beantwoorden.

·         Heeft u een hulpvraag, dan zullen wij hier kort telefonisch met u over spreken, zodat we goed kunnen kijken met welke hulp u het beste geholpen bent. Zodra we dit duidelijk hebben zullen wij u koppelen aan iemand uit het team van de gezins- en jongerencoaches in uw wijk. Zij zullen verdere afspraken met u maken. Tijdens de eerste afspraak maken jullie samen een plan, waarbij de gezins- en jongerencoaches helpen door middel van het verstrekken van informatie, het geven van adviezen en het bieden van begeleiding gericht op de hulpvragen. De ene keer is er één huisbezoek nodig, de andere keer is er meer nodig. wij zullen hierin samen met u kijken wat nodig is en waar u zich prettig bij voelt.

·         Wanneer dit helpend is zullen wij, in overleg met u, samenwerken met andere belangrijke betrokkenen. Dit kan bijvoorbeeld familie, school of een andere hulpverleningsorganisatie zijn. Hierbij kunnen wij ook regie nemen om ervoor te zorgen dat er goed samen gewerkt wordt.

·         Wanneer wij inschatten dat elders uw hulpvraag beter beantwoord kan worden, kunnen wij u doorverwijzen naar hulp in uw wijk of naar specialistische hulpverlening. Voor specialistische hulpverlening is er een individuele voorziening (ook wel indicatie of beschikking genoemd) nodig. Deze kunnen wij voor u aanvragen.

·         Wanneer u al eerder contact heeft gehad met een gezins- en jongerencoach, streven wij ernaar het nieuwe contact met diezelfde gezins-en jongerencoach te laten verlopen.

 

Mocht u een vraag hebben over of voor de gezins- en jongerencoaches, dan hopen wij dat u contact met ons op zult nemen.

Vriendelijke groeten,

Het aanmeldteam gezins- en jongerencoaches:
Bilal Aazzaoui, Lies Geurts, Wendy Bergman, Nicole Dekker en Lenneke Roks

Contactgegevens:
14-0492, toets optie 2,  vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur)
frontofficejeugd@helmond.nl