Slimfit

slimfit

Mondomijn ontwikkelt ons nieuwe concept samen met het Innovatie Impuls Onderwijs. Op onderstaande link leest u alle info over Slimfit: anders organiseren van onderwijs:

SlimFit is een innovatief onderwijsexperiment voor primair onderwijs. Op SlimFit-scholen wordt gewerkt vanuit een ander organisatieprincipe. Reguliere klassen worden vervangen door ‘units’ van 70 à 90 leerlingen. Bij kleine scholen zijn dat minder kinderen. De leerlingen krijgen passend onderwijs aangeboden omdat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet. Dit zijn zowel mensen van binnen (leerkrachten, onderwijsassistenten en specialisten) als van buiten (stagiaires, studenten, senioren, vrijwilligers van verenigingen en freelancers). Dit betekent dat er met meer mensen wordt gewerkt vanuit de ambitie: kwaliteit van het onderwijs omhoog en minder werkdruk.

slimfit1.jpg

Tekening: Suus van den Akker

In deze gedifferentieerde werkomgeving zijn er verschillende rollen en taken voor verschillende betrokkenen, en wordt er flink ingezet op ict. Met SlimFit wordt beoogd dat leerkrachten worden ingezet op de kerntaken op HBO-niveau en dat de andere leden van het team de leerkrachten aanvullen. Elk kind is gekoppeld aan een vaste mentor op HBO-niveau, die verantwoordelijk is voor het leerproces van zijn/haar kinderen en met zijn/haar groep kinderen de dag ‘opent’ en ‘sluit’.

slimfit.jpg

Meer informatie over SlimFit vind je hier.