Cultuur met kwaliteit

Cultuur met kwaliteit

Mondomijn wil het beste uit uw kind halen. Talent ontdekken en een podium creëren. De kunstzinnige vakken leren kinderen buiten kaders te werken, vragen te stellen, creatief te denken, te leren met het hele lijf, te ervaren, verwonderen en prikkelen. Uit onderzoek blijkt dat creativiteit en aandacht voor kunst en muziek hersenverbindingen tot stand brengt, waardoor ontwikkeling van kinderen positief gestimuleerd wordt.

Bij Mondomijn vinden we het belangrijk alle kinderen een aanbod krijgen in de creatieve vakken. Binnen ons team hebben we verschillende specialisten: meerdere kunstenaars in de Kunstwerkplaats, een vakspecialist zang/drum en slagwerk/gitaar/piano in het Muziekatelier en een vakleerkracht dans in het Danshuis van Mondomijn!

De creatieve vakken zijn inhoudelijk gekoppeld aan kernconcepten (overkoepelende thema’s waarmee alle kerndoelen aan bod komen)

  Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
2017-2018 Muziek
Literatuur
Communicatie
Muziek
Beeldcultuur
Macht en regels
Muziek
Erfgoed
Groei en leven
Muziek
Dans
Evenwicht en Kringloop
2018-2019 Beeldende vorming
Drama
Tijd en Ruimte
Beeldende vorming
Dans
Energie
Beeldende vorming
Literatuur
Binding
Beeldende vorming
Design
Materie
2019-2020 Drama
Design
Evenwicht en Kringloop
Drama
Erfgoed
Macht en regels
Drama
Literatuur
Communicatie
Drama
Muziek
Groei en leven
2016-2017 Dans
Erfgoed
Materie
Dans
Muziek
Energie
Dans
Beeldcultuur
Binding
Dans
Drama
Tijd en ruimte 

 

Recht: leerlijn met kerndoelen cultuureducatie
Cursief: Thema Kernconcepten: kerndoelen vanuit centrale onderzoeksvraag