Cultuur met kwaliteit

Cultuur met kwaliteit

Mondomijn wil het beste uit uw kind halen. Talent ontdekken en een podium creëren. De kunstzinnige vakken leren kinderen buiten kaders te werken, vragen te stellen, creatief te denken, te leren met het hele lijf, te ervaren, verwonderen en prikkelen. Uit onderzoek blijkt dat creativiteit en aandacht voor kunst en muziek hersenverbindingen tot stand brengt, waardoor ontwikkeling van kinderen positief gestimuleerd wordt.

Bij Mondomijn vinden we het belangrijk alle kinderen een aanbod krijgen in de creatieve vakken. Binnen ons team hebben we verschillende specialisten: meerdere kunstenaars in de Kunstwerkplaats, vakspecialisten voor zang/gitaar/piano/drum en slagwerk in het Muziekatelier, een vakleerkracht dans in het Danshuis van Mondomijn en een vakleerkracht beweging in de Sportcampus!

De creatieve vakken zijn inhoudelijk gekoppeld aan kernconcepten (overkoepelende thema’s waarmee alle kerndoelen aan bod komen)

  Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
2017-2018 Muziek
Literatuur
Communicatie
Muziek
Beeldcultuur
Macht en regels
Muziek
Erfgoed
Groei en leven

Muziek
Dans
Evenwicht en Kringloop

 

2018-2019 Beeldende vorming
Drama
Tijd en Ruimte
Beeldende vorming
Dans
Energie

Beeldende vorming
Literatuur
Binding

 

 

Beeldende vorming
Design
Materie

 

2019-2020

Drama
Design
Evenwicht en Kringloop

 

Drama
Erfgoed
Macht en regels

Drama
Literatuur
Communicatie

 

 

Drama
Muziek
Groei en leven
2020-2021 Dans
Erfgoed
Materie
Dans
Muziek
Energie
Dans
Beeldcultuur
Binding

Dans
Drama
Tijd en ruimte 

 

 

Binnen onze leerinhouden hebben we de leerlijnen vanuit de kerndoelen cultuureducatie verwerkt en is een er koppeling gemaakt naar de thema's van Kernconcepten. Op die manier ervaren de kinderen de wereld om hen heen als geheel.